Sản phẩm Archive - Page 12 of 14 - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cửa hàng

Showing 133–144 of 166 results

Sala

Tên latin: Couroupita guianensis
Họ(Familia):Lecythidaceae (Họ Chiếc)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sanh Si

Tên latin: Ficus benjamina L
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Sao Đen

Tên latin: Hopea odorata
Họ(Familia):Dipterocarpaceae (Họ Dầu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SẤU

Tên latin: Dracontomelon duperreanum
Họ(Familia):Anacardiaceae (Họ Đào Lộn Hột)

Giá: Liên hệ

Sen cô nha

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Sơ dừa - Mùn dừa

Tên latin: Sơ dừa - Mùn dừa
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Son Môi

Tên latin: Aeschynanthus lobbiana
Họ(Familia):Gesneriaceae (Tai voi)

Giá: Liên hệ

Sophia trắng

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Sứ đại hoa trắng

Tên latin: Plumeria spp
Họ(Familia):Apocynaceae (họ Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sưa Đỏ

Tên latin: Dalbergia Tonkinensis Prain
Họ(Familia):Fabaceae (Họ đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SUNG

Tên latin: Ficus racemosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Tam vong

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang