ctycayxanhngoctrang@gmail.com 024.33643250 0914906101

Cửa hàng

Showing 133–144 of 149 results

Nơi nhập dữ liệu

TRẦM HƯƠNG

Tên latin: Aquilaria crassna
Họ(Familia):Thymelaeaceae ( Họ Trầm)

Giá: Liên hệ

Trầu bà leo

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Trúc Phật Bà

Tên latin: Bambusa Ventricosa sp
Họ(Familia):Poaeace

Giá: Liên hệ

TRUC QUAN TU

Trúc Quân Tử

Tên latin: Bambusa multiplex
Họ(Familia):Poaceae

Giá: Liên hệ

TÙNG Đồi

Tùng Đồi

Tên latin: sabina chinensis
Họ(Familia):cupressaceae (họ Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

Tùng La Hán

Tên latin: Podocarpus macrophyllus
Họ(Familia):Podocarpaceae (Thông tre)

Giá: Liên hệ

tùng tháp

Tùng Tháp

Tên latin: Sabina chinensis
Họ(Familia):Cupressaceae (họ Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

Tường Vi

Tên latin: Lagerstroemia indica L
Họ(Familia):Lythraceae (Bằng Lăng)

Giá: Liên hệ

Tuyết sơn phi hồng

Tên latin: Leucophyllum frutescens
Họ(Familia):Scrophulariaceae (Huyền Sâm)

Giá: Liên hệ

Vạn niên thanh

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Vạn Niên Thanh Rủ

Tên latin: Epipremnum aureum
Họ(Familia):Araceae (Họ Ráy)

Giá: Liên hệ

Vạn tuế

Tên latin: Cycas revoluta
Họ(Familia):Cycadaceae (Thiên Tuế)

Giá: Liên hệ

X