Danh mục sản phẩm nổi bật - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

sản phẩm nổi bật

Showing all 6 results

Cây dâm bụt thái

Tên latin: Hibiscus rosa-sinensis
Họ(Familia):Malvaceae

Giá: Liên hệ

Đất dinh dưỡng

Tên latin: Đất dinh dưỡng
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Giá thể dinh dưỡng

Tên latin: Giá thể dinh dưỡng
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Sơ dừa - Mùn dừa

Tên latin: Sơ dừa - Mùn dừa
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Túi bầu ươm cây

Tên latin: Túi bầu ươm cây
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

TÚI VẢI TRỒNG CÂY

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang