ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây leo

Showing all 9 results

Ánh hồng

Tên latin: Pachyptera hymenaea
Họ(Familia):Bignoniaceae (Chùm Ớt)

Giá: Liên hệ

Cát Đằng

Tên latin: Thunbergia grandiflora
Họ(Familia):Acanthaceae (Ô Rô)

Giá: Liên hệ

cúc tần ấn độ

Cúc Tần Ấn Độ

Tên latin: Vernonia elliptica
Họ(Familia):Asteraceae (họ cúc)

Giá: Liên hệ

Hoa giấy lá bạc

Tên latin:
Họ(Familia):Nyctaginaceae (Hoa Giấy)

Giá: Liên hệ

Hoa Tigon

Tên latin: Antigonon leptopus
Họ(Familia):Polygonaceae (Rau Răm)

Giá: Liên hệ

Huỳnh Anh lá to

Tên latin: Allamanda cathartica
Họ(Familia):Apocynaceae (Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

mai hoàng yến

Mai Hoàng Yến

Tên latin: Tristellateia australasiae
Họ(Familia):Malpighiaceae (Họ Sơ ri)

Giá: Liên hệ

Son Môi

Tên latin: Aeschynanthus lobbiana
Họ(Familia):Gesneriaceae (Tai voi)

Giá: Liên hệ

Vạn Niên Thanh Rủ

Tên latin: Epipremnum aureum
Họ(Familia):Araceae (Họ Ráy)

Giá: Liên hệ

X