Cảnh Quan Công Ty CP Xi Măng Vicem Bút Sơn

CẢNH QUAN CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN Tên dự án       : Cải tạo cảnh quan xí nghiệp khai thác mỏ Vicem Bút Sơn Chủ đầu tư     : Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM BÚT SƠN Địa điểm CT    : xã Thanh Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam.
Xem tiếp