ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây bóng mát

Showing 1–12 of 51 results

Ban Trắng

Tên latin: Bauhinia variegata
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BÀNG

Tên latin: Terminalia catappa
Họ(Familia):Combretaceae (họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng Đài Loan

Tên latin: Terminalia mantaly
Họ(Familia):Combretaceae (Họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng đài loan

Tên latin: Terminalia mantaly (Bucida molineti I, Terminalia molineti)
Họ(Familia):Combretaceae (Bàng)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BỒ ĐỀ

Tên latin: Ficus religiosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Cau đuôi chồn

Tên latin: Normanbya normanbyi
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

Cây Ban Tím

Tên latin: Bauhinia purpurea Linn
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Cây ngọc lan

Tên latin: Michelia champaca L.
Họ(Familia):Magnoliaceae (Ngọc lan)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

CHAY BẮC BỘ

Tên latin: Artocarpus tonkinensis
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Chuông Vàng

Tên latin: Tabebuia aurea
Họ(Familia):Bignoniaceae (Núc nác)

Giá: Liên hệ

Cọ cảnh

Tên latin: Livistona chinensis
Họ(Familia):Arecaceae (họ cau)

Giá: Liên hệ

Cọ Dầu

Tên latin: Elaeis guineensis
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

X