ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây bóng mát

Showing 25–36 of 51 results

Long não

Tên latin: Cinnamomum camphora
Họ(Familia):Lauraceae (Họ Long Não)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

MÍT

Tên latin: Artocarpus heterophyllus
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Muồng hoa đào

Tên latin: Cassia javanica L
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Muồng Hoàng yến

Tên latin: Cassia fistula L
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Ngọc Lan

Tên latin: Michelia champaca L
Họ(Familia):Magnoliaceae (Ngọc lan)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

NHÃN

Tên latin: Dimocarpus longan
Họ(Familia):Sapindaceae (Họ Bồ Hòn)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ỔI

Tên latin: Psidium guajava
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào Kim Nương)

Giá: Liên hệ

Osaka đỏ

Tên latin: Erythrina fusca
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Osaka lá đốm

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Phượng Vĩ

Phượng Vĩ

Tên latin: Delonix regia
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

QUẾ

Tên latin: Cinnamomum verum
Họ(Familia):Lauraceae (Họ Long Não)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ROI

Tên latin: Syzygium samarangense
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào kim nương)

Giá: Liên hệ

X