CÂY BÓNG MÁT SỨC SỐNG MÃNH LIỆT - CÂY XANH NGỌC TRANG
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây bóng mát

Showing 13–24 of 52 results

Đại cánh sen

Tên latin: Plumeria rubra
Họ(Familia):Apocynaceae (Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

Đại đỏ nhung

Tên latin: Plumeria rubra
Họ(Familia):Apocynaceae (Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ĐÀO TIÊN

Tên latin: Crescentia Cujete
Họ(Familia):Bignoniaceae (Họ Chùm Ớt)

Giá: Liên hệ

Điệp vàng

Tên latin: Caesalpinia ferrea
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

GIANG HUONG

Giáng Hương

Tên latin: Pterocarpus macrocarpus Kurz
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

HOA SỮA

Tên latin: Alstonia scholaris
Họ(Familia):Apocynaceae (Họ La Bố)

Giá: Liên hệ

Hoàng Lan

Tên latin: Cananga odorata
Họ(Familia):Annonaceae (Họ Mãng cầu)

Giá: Liên hệ

Kèn Hồng

Tên latin: Tabebuia rosea
Họ(Familia):Bignoniaceae ( Đinh)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

KHẾ

Tên latin: Averrhoa carambola
Họ(Familia):Oxalidaceae (Họ Chua Me Đất)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

LÁT HOA

Tên latin: Chukrasia tabularis
Họ(Familia):Meliaceae (Họ Xoan)

Giá: Liên hệ

Liễu rủ hoa đỏ

Tên latin: Salix babylonica
Họ(Familia):Salicaceae (Họ Liễu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

LIM XẸT

Tên latin: Peltophorum pterocarpum
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang