ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây thảm viên bờ rào

Showing all 10 results

Cây ác ó

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Cẩm tú mai

Cây Cẩm Tú Mai

Tên latin: Cuphea hyssopifolia
Họ(Familia):Lythraceae (bằng lăng)

Giá: Liên hệ

cây chuỗi ngọc

Cây Chuỗi Ngọc

Tên latin: Sedum morganianum
Họ(Familia):Verbenaceae (cỏ roi ngựa)

Giá: Liên hệ

hàng rào ô rô

Cây Ô Rô

Tên latin: Acanthus ilicifolius L.
Họ(Familia):Acanthaceae (ô zô)

Giá: Liên hệ

xac phao

Cây Xác Pháo

Tên latin: Salvia Splendens
Họ(Familia):Lamiaceae

Giá: Liên hệ

Cỏ Lá Lạc

Tên latin: Arachis duranensis
Họ(Familia):Fabaceae (đậu)

Giá: Liên hệ

cô tòng lá đốm

Cô tòng lá đốm

Tên latin: Codiaeum variegatum ‘Gold Dust’/ Codiaeum variegatum ‘Aureo-maculatum’
Họ(Familia):Euphorbiaceae (họ thầu dầu)

Giá: Liên hệ

dạ yến thảo

Dạ Yến Thảo

Tên latin: Petunia hybrida Hort. ex Vilmor.
Họ(Familia):Solanaceae.

Giá: Liên hệ

DA YEN THAO MEXICO

Dạ Yến Thảo Mexico

Tên latin: Ruellia brittoniana
Họ(Familia):Acanthaceae (Họ Ô Rô)

Giá: Liên hệ

mai vạn phúc

Mai Vạn Phúc

Tên latin: Tabernaemontana dwarf
Họ(Familia):Apocynaceae (họ Trúc đào)

Giá: Liên hệ

X