Danh mục Cây cảnh quan - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây cảnh quan

Showing 1–12 of 78 results

cây tùng bách tán

Bách Tán

Tên latin: Araucaria excelsa
Họ(Familia):Araucariaceae (Bách tán)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BÀNG

Tên latin: Terminalia catappa
Họ(Familia):Combretaceae (họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng Đài Loan

Tên latin: Terminalia mantaly
Họ(Familia):Combretaceae (Họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng đài loan

Tên latin: Terminalia mantaly (Bucida molineti I, Terminalia molineti)
Họ(Familia):Combretaceae (Bàng)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BỒ ĐỀ

Tên latin: Ficus religiosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Bướm hồng

Tên latin: Mussaenda erythrophylla
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiên Thảo)

Giá: Liên hệ

Cẩm tú cầu

Tên latin: Hydrangea
Họ(Familia):Hydrangeaceae (Tú Cầu)

Giá: Liên hệ

Cây ác ó

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Cây Ban Tím

Tên latin: Bauhinia purpurea Linn
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Cẩm tú mai

Cây Cẩm Tú Mai

Tên latin: Cuphea hyssopifolia
Họ(Familia):Lythraceae (bằng lăng)

Giá: Liên hệ

cây chuỗi ngọc

Cây Chuỗi Ngọc

Tên latin: Sedum morganianum
Họ(Familia):Verbenaceae (cỏ roi ngựa)

Giá: Liên hệ

Cây cọ mỹ, loại cây cảnh quan có nhiều giá trị kinh tế cao

Tên latin: Washingtonia filifera (Lind.) H.Wendl.
Họ(Familia):Cau – Arecaceae

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang