ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây cảnh quan

Showing 1–12 of 59 results

cây tùng bách tán

Bách Tán

Tên latin: Araucaria excelsa
Họ(Familia):Araucariaceae (Bách tán)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BÀNG

Tên latin: Terminalia catappa
Họ(Familia):Combretaceae (họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng Đài Loan

Tên latin: Terminalia mantaly
Họ(Familia):Combretaceae (Họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BỒ ĐỀ

Tên latin: Ficus religiosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Bướm hồng

Tên latin: Mussaenda erythrophylla
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiên Thảo)

Giá: Liên hệ

Cẩm tú cầu

Tên latin: Hydrangea
Họ(Familia):Hydrangeaceae (Tú Cầu)

Giá: Liên hệ

Cây Ban Tím

Tên latin: Bauhinia purpurea Linn
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Cây cọ mỹ, loại cây cảnh quan có nhiều giá trị kinh tế cao

Tên latin: Washingtonia filifera (Lind.) H.Wendl.
Họ(Familia):Cau – Arecaceae

Giá: Liên hệ

cây hoa giấy

Tên latin: Bougainvillea spectabilis
Họ(Familia):Bông giấy

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

CHAY BẮC BỘ

Tên latin: Artocarpus tonkinensis
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

CHUỐI MỎ KÉT

CHUỐI MỎ KÉT

Tên latin: Heliconia psittacorum
Họ(Familia):Heliconiaceae (họ thiên điểu)

Giá: Liên hệ

Chuối Rẻ Quạt

Tên latin: Ravenala madagascariensis
Họ(Familia):Strelitziaceae (Thiên Điểu)

Giá: Liên hệ

X