ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây cảnh quan

Showing 25–36 of 59 results

Kè bạc

Tên latin: Bismarckia nobilis
Họ(Familia):Arecaceae (họ Cau)

Giá: Liên hệ

Kèn Hồng

Tên latin: Tabebuia rosea
Họ(Familia):Bignoniaceae ( Đinh)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

KHẾ

Tên latin: Averrhoa carambola
Họ(Familia):Oxalidaceae (Họ Chua Me Đất)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

LÁT HOA

Tên latin: Chukrasia tabularis
Họ(Familia):Meliaceae (Họ Xoan)

Giá: Liên hệ

Liễu Hồng

Tên latin: Rondeletia leucophylla
Họ(Familia):thuộc họ Rubiaceae (Cà phê)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

LIM XẸT

Tên latin: Peltophorum pterocarpum
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Lộc Vừng

Tên latin: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
Họ(Familia):Lecythidaceae (Lộc Vừng)

Giá: Liên hệ

Long não

Tên latin: Cinnamomum camphora
Họ(Familia):Lauraceae (Họ Long Não)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

MÍT

Tên latin: Artocarpus heterophyllus
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Mộc Hương

Tên latin: Osmanthus fragrans
Họ(Familia):Oleaceae

Giá: Liên hệ

Ngâu

Tên latin: Aglaia duperreana
Họ(Familia):Meliaceae (Họ Xoan)

Giá: Liên hệ

NGÂU

Tên latin: Aglaia duperreana
Họ(Familia):meliaceae

Giá: Liên hệ

X