ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây cảnh quan

Showing 25–36 of 77 results

cúc tần ấn độ

Cúc Tần Ấn Độ

Tên latin: Vernonia elliptica
Họ(Familia):Asteraceae (họ cúc)

Giá: Liên hệ

dạ yến thảo

Dạ Yến Thảo

Tên latin: Petunia hybrida Hort. ex Vilmor.
Họ(Familia):Solanaceae.

Giá: Liên hệ

DA YEN THAO MEXICO

Dạ Yến Thảo Mexico

Tên latin: Ruellia brittoniana
Họ(Familia):Acanthaceae (Họ Ô Rô)

Giá: Liên hệ

Dâm bụt đỏ

Tên latin: Hibiscus rosa-sinensis
Họ(Familia):Malvaceae (Cẩm quỳ)

Giá: Liên hệ

Dừa

Tên latin: Cocos nucifera
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ĐÀO TIÊN

Tên latin: Crescentia Cujete
Họ(Familia):Bignoniaceae (Họ Chùm Ớt)

Giá: Liên hệ

Đơn mỹ bông hồng

Tên latin: Ixora coccinea
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiến Thảo)

Giá: Liên hệ

Đơn mỹ bông vàng

Tên latin: Ixora coccinea
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiến Thảo)

Giá: Liên hệ

GIANG HUONG

Giáng Hương

Tên latin: Pterocarpus macrocarpus Kurz
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

HOA SỮA

Tên latin: Alstonia scholaris
Họ(Familia):Apocynaceae (Họ La Bố)

Giá: Liên hệ

Hoa súng

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

cay hoang nam

Hoàng Nam

Tên latin: Polyalthia longifolia
Họ(Familia):Annonaceae (Na)

Giá: Liên hệ

X