ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây cảnh quan

Showing 37–48 of 59 results

Ngọc bút

Tên latin: Tabernaemontana divaricata
Họ(Familia):Apocynaceae (Trúc đào)

Giá: Liên hệ

Nhài Nhật

Tên latin: Brunfeldsia hopeana Benth
Họ(Familia):Solanaceae (họ cà)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

NHÃN

Tên latin: Dimocarpus longan
Họ(Familia):Sapindaceae (Họ Bồ Hòn)

Giá: Liên hệ

Nhất Chi Mai

Tên latin: Jatropha pandurifolia
Họ(Familia):Euphorbiaceae (đại kích)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ỔI

Tên latin: Psidium guajava
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào Kim Nương)

Giá: Liên hệ

Phượng Vĩ

Phượng Vĩ

Tên latin: Delonix regia
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

QUẾ

Tên latin: Cinnamomum verum
Họ(Familia):Lauraceae (Họ Long Não)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ROI

Tên latin: Syzygium samarangense
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào kim nương)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SAKE

Tên latin: Artocarpus altilis
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sanh Si

Tên latin: Ficus benjamina L
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SẤU

Tên latin: Dracontomelon duperreanum
Họ(Familia):Anacardiaceae (Họ Đào Lộn Hột)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SUNG

Tên latin: Ficus racemosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

X