ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây cảnh quan

Showing 13–24 of 59 results

Cọ Dầu

Tên latin: Elaeis guineensis
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

CỌ XẺ

Tên latin: livistona chinenis, chinese fan palm, chinese fountain palm
Họ(Familia):Arecaceae

Giá: Liên hệ

Dâm bụt đỏ

Tên latin: Hibiscus rosa-sinensis
Họ(Familia):Malvaceae (Cẩm quỳ)

Giá: Liên hệ

Dừa

Tên latin: Cocos nucifera
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ĐÀO TIÊN

Tên latin: Crescentia Cujete
Họ(Familia):Bignoniaceae (Họ Chùm Ớt)

Giá: Liên hệ

Đơn mỹ bông hồng

Tên latin: Ixora coccinea
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiến Thảo)

Giá: Liên hệ

Đơn mỹ bông vàng

Tên latin: Ixora coccinea
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiến Thảo)

Giá: Liên hệ

GIANG HUONG

Giáng Hương

Tên latin: Pterocarpus macrocarpus Kurz
Họ(Familia):Fabaceae (họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

HOA SỮA

Tên latin: Alstonia scholaris
Họ(Familia):Apocynaceae (Họ La Bố)

Giá: Liên hệ

cay hoang nam

Hoàng Nam

Tên latin: Polyalthia longifolia
Họ(Familia):Annonaceae (Na)

Giá: Liên hệ

Hoàng yến

Tên latin: Tecoma stans
Họ(Familia):Bignoniaceae (Núc nác)

Giá: Liên hệ

Hồng Lộc

Tên latin: Syzygium oleinum
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Sim)

Giá: Liên hệ

X