ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây cảnh quan

Showing 13–24 of 77 results

Cây dâm bụt thái

Tên latin: Hibiscus rosa-sinensis
Họ(Familia):Malvaceae

Giá: Liên hệ

cây hoa giấy

Tên latin: Bougainvillea spectabilis
Họ(Familia):Bông giấy

Giá: Liên hệ

Cây hoa súng

Tên latin: Nymphaea rubra
Họ(Familia):Nymphaeaceae

Giá: Liên hệ

hàng rào ô rô

Cây Ô Rô

Tên latin: Acanthus ilicifolius L.
Họ(Familia):Acanthaceae (ô zô)

Giá: Liên hệ

xac phao

Cây Xác Pháo

Tên latin: Salvia Splendens
Họ(Familia):Lamiaceae

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

CHAY BẮC BỘ

Tên latin: Artocarpus tonkinensis
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

CHUỐI MỎ KÉT

CHUỐI MỎ KÉT

Tên latin: Heliconia psittacorum
Họ(Familia):Heliconiaceae (họ thiên điểu)

Giá: Liên hệ

Chuối Rẻ Quạt

Tên latin: Ravenala madagascariensis
Họ(Familia):Strelitziaceae (Thiên Điểu)

Giá: Liên hệ

Cọ Dầu

Tên latin: Elaeis guineensis
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

Cỏ Lá Lạc

Tên latin: Arachis duranensis
Họ(Familia):Fabaceae (đậu)

Giá: Liên hệ

cô tòng lá đốm

Cô tòng lá đốm

Tên latin: Codiaeum variegatum ‘Gold Dust’/ Codiaeum variegatum ‘Aureo-maculatum’
Họ(Familia):Euphorbiaceae (họ thầu dầu)

Giá: Liên hệ

CỌ XẺ

Tên latin: livistona chinenis, chinese fan palm, chinese fountain palm
Họ(Familia):Arecaceae

Giá: Liên hệ

X