ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây cảnh quan

Showing 49–59 of 59 results

Tam vong

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

THÔNG

Tên latin: Pinus
Họ(Familia):Pinaceae (Họ Thông)

Giá: Liên hệ

Trắc nhật

Tên latin: Platycladus orientalis
Họ(Familia):Cupressaceae (Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

TRẦM HƯƠNG

Tên latin: Aquilaria crassna
Họ(Familia):Thymelaeaceae ( Họ Trầm)

Giá: Liên hệ

TRUC QUAN TU

Trúc Quân Tử

Tên latin: Bambusa multiplex
Họ(Familia):Poaceae

Giá: Liên hệ

TÙNG Đồi

Tùng Đồi

Tên latin: sabina chinensis
Họ(Familia):cupressaceae (họ Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

Tùng La Hán

Tên latin: Podocarpus macrophyllus
Họ(Familia):Podocarpaceae (Thông tre)

Giá: Liên hệ

tùng tháp

Tùng Tháp

Tên latin: Sabina chinensis
Họ(Familia):Cupressaceae (họ Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

Vạn tuế

Tên latin: Cycas revoluta
Họ(Familia):Cycadaceae (Thiên Tuế)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

VÀNG ANH

Tên latin: Saraca dives
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

VÚ SỮA

Tên latin: Chrysophyllum cainito
Họ(Familia):Sapotaceae (họ Hồng Xiêm)

Giá: Liên hệ

X