Sản phẩm Archive - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cửa hàng

Showing 1–12 of 166 results

Ánh hồng

Tên latin: Pachyptera hymenaea
Họ(Familia):Bignoniaceae (Chùm Ớt)

Giá: Liên hệ

cây tùng bách tán

Bách Tán

Tên latin: Araucaria excelsa
Họ(Familia):Araucariaceae (Bách tán)

Giá: Liên hệ

Ban Trắng

Tên latin: Bauhinia variegata
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BÀNG

Tên latin: Terminalia catappa
Họ(Familia):Combretaceae (họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bàng đài loan

Tên latin: Terminalia mantaly (Bucida molineti I, Terminalia molineti)
Họ(Familia):Combretaceae (Bàng)

Giá: Liên hệ

Bàng Đài Loan

Tên latin: Terminalia mantaly
Họ(Familia):Combretaceae (Họ Trâm Bầu)

Giá: Liên hệ

Bảy sắc cầu vồng

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

BỒ ĐỀ

Tên latin: Ficus religiosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Bông bụt thái

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Bưởi diễn

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Bướm Bạc

Tên latin: Mussaenda
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiến thảo)

Giá: Liên hệ

Bướm hồng

Tên latin: Mussaenda erythrophylla
Họ(Familia):Rubiaceae (Thiên Thảo)

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang