Sản phẩm Archive - Page 3 of 14 - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cửa hàng

Showing 25–36 of 166 results

Cây hoa giấy

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Cây hoa súng

Tên latin: Nymphaea rubra
Họ(Familia):Nymphaeaceae

Giá: Liên hệ

Cây Mai Đỏ

Tên latin: Chaenomeles Japonica
Họ(Familia):Hoa Hồng

Giá: Liên hệ

CÂY MÍT RUỘT ĐỎ

Tên latin: Artocarpus heterophyllus
Họ(Familia):Dâu tằm (Moraceae)

Giá: Liên hệ

CÂY MÍT TỨ QUÝ

Tên latin: Artocarpus interger
Họ(Familia):Dâu tằm (Moraceae)

Giá: Liên hệ

Cây mộc

Tên latin: Osmanthus fragrans
Họ(Familia):Tường Vi

Giá: Liên hệ

Cây ngọc lan

Tên latin: Michelia champaca L.
Họ(Familia):Magnoliaceae (Ngọc lan)

Giá: Liên hệ

Cây ngũ sắc

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

hàng rào ô rô

Cây Ô Rô

Tên latin: Acanthus ilicifolius L.
Họ(Familia):Acanthaceae (ô zô)

Giá: Liên hệ

CÂY ỔI GĂNG

Tên latin: Psidium guajava
Họ(Familia):Đào kim nương

Giá: Liên hệ

CÂY TÁO ĐÀI LOAN

Tên latin: Ziziphus mauritiana
Họ(Familia):Táo (Rhamnaceae)

Giá: Liên hệ

cây thiết mộc lan

Cây Thiết Mộc Lan

Tên latin: Dracaena fragrans.
Họ(Familia):Dracaenaceae (Huyết dụ)

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang