Sản phẩm Archive - Page 14 of 14 - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cửa hàng

Showing 157–166 of 166 results

Tường Vi

Tên latin: Lagerstroemia indica L
Họ(Familia):Lythraceae (Bằng Lăng)

Giá: Liên hệ

Tuyết sơn phi hồng

Tên latin: Leucophyllum frutescens
Họ(Familia):Scrophulariaceae (Huyền Sâm)

Giá: Liên hệ

Vạn niên thanh

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Vạn Niên Thanh Rủ

Tên latin: Epipremnum aureum
Họ(Familia):Araceae (Họ Ráy)

Giá: Liên hệ

Vạn tuế

Tên latin: Cycas revoluta
Họ(Familia):Cycadaceae (Thiên Tuế)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

VÀNG ANH

Tên latin: Saraca dives
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

Vảy ốc treo

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

VỐI

VỐI

Tên latin: Cleistocalyx operculatus
Họ(Familia):thuộc họ Sim (Myrtaceae)

Giá: Liên hệ

VÚ SỮA

Tên latin: Chrysophyllum cainito
Họ(Familia):Sapotaceae (họ Hồng Xiêm)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

XÀ CỪ

Tên latin: Khaya senegalensis
Họ(Familia):Meliaceae (Họ Xoan)

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang