ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cửa hàng

Showing 121–132 of 150 results

Sao Đen

Tên latin: Hopea odorata
Họ(Familia):Dipterocarpaceae (Họ Dầu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SẤU

Tên latin: Dracontomelon duperreanum
Họ(Familia):Anacardiaceae (Họ Đào Lộn Hột)

Giá: Liên hệ

Sen cô nha

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Son Môi

Tên latin: Aeschynanthus lobbiana
Họ(Familia):Gesneriaceae (Tai voi)

Giá: Liên hệ

Sophia trắng

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Sứ đại hoa trắng

Tên latin: Plumeria spp
Họ(Familia):Apocynaceae (họ Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sưa Đỏ

Tên latin: Dalbergia Tonkinensis Prain
Họ(Familia):Fabaceae (Họ đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SUNG

Tên latin: Ficus racemosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Tam vong

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

THÔNG

Tên latin: Pinus
Họ(Familia):Pinaceae (Họ Thông)

Giá: Liên hệ

Tóc tiên hoa hồng

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Trắc nhật

Tên latin: Platycladus orientalis
Họ(Familia):Cupressaceae (Hoàng Đàn)

Giá: Liên hệ

X