Danh mục Cây giống ăn quả - Cây xanh Ngọc Trang
ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 0976.363.085

Cây giống ăn quả

Showing all 6 results

CÂY MÍT RUỘT ĐỎ

Tên latin: Artocarpus heterophyllus
Họ(Familia):Dâu tằm (Moraceae)

Giá: Liên hệ

CÂY MÍT TỨ QUÝ

Tên latin: Artocarpus interger
Họ(Familia):Dâu tằm (Moraceae)

Giá: Liên hệ

CÂY ỔI GĂNG

Tên latin: Psidium guajava
Họ(Familia):Đào kim nương

Giá: Liên hệ

CÂY TÁO ĐÀI LOAN

Tên latin: Ziziphus mauritiana
Họ(Familia):Táo (Rhamnaceae)

Giá: Liên hệ

CÂY XOÀI THÁI

Tên latin: Mangifera indica L
Họ(Familia):Đào lộn hột (Anacardiaceae)

Giá: Liên hệ

Mít Malaysia

Tên latin: Artocarpus heterophyllus
Họ(Familia):Moraceae

Giá: Liên hệ

X
1
Chat Facebook Với Ngọc Trang