ctycayxanhngoctrang@gmail.com 024.33643250 0914906101

Đơn mỹ bông hồng

Tên latin: Ixora coccinea
Họ(Familia): Rubiaceae (Thiến Thảo)

Chi tiết sản phẩm

 

 

Cây Đơn Mỹ Hồng

ĐƠN MỸ BÔNG HỒNG

Xem thêm thông tin tại Đơn Mỹ Bông Vàng

Đ biết thêm thông tin và mua sn phm, xin vui lòng liên h: ở đây

Bình luận
X