ctycayxanhngoctrang@gmail.com 024.33643250 0914906101

Cây bóng mát

Showing 37–48 of 49 results

Sala

Tên latin: Couroupita guianensis
Họ(Familia):Lecythidaceae (Họ Chiếc)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sanh Si

Tên latin: Ficus benjamina L
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Sao Đen

Tên latin: Hopea odorata
Họ(Familia):Dipterocarpaceae (Họ Dầu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SẤU

Tên latin: Dracontomelon duperreanum
Họ(Familia):Anacardiaceae (Họ Đào Lộn Hột)

Giá: Liên hệ

Sứ đại hoa trắng

Tên latin: Plumeria spp
Họ(Familia):Apocynaceae (họ Trúc Đào)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sưa Đỏ

Tên latin: Dalbergia Tonkinensis Prain
Họ(Familia):Fabaceae (Họ đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SUNG

Tên latin: Ficus racemosa
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

THÔNG

Tên latin: Pinus
Họ(Familia):Pinaceae (Họ Thông)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

TRẦM HƯƠNG

Tên latin: Aquilaria crassna
Họ(Familia):Thymelaeaceae ( Họ Trầm)

Giá: Liên hệ

Tường Vi

Tên latin: Lagerstroemia indica L
Họ(Familia):Lythraceae (Bằng Lăng)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

VÀNG ANH

Tên latin: Saraca dives
Họ(Familia):Fabaceae (Họ Đậu)

Giá: Liên hệ

VÚ SỮA

Tên latin: Chrysophyllum cainito
Họ(Familia):Sapotaceae (họ Hồng Xiêm)

Giá: Liên hệ

X