Vườn ươm số 03

Cơ sở 03: Với diện tích gần 10ha, vườn ươm sô 3  nằm tại :Ba vì – Hà Nội
là điểm chuyên sản xuất cây giống trên bầu ( loại trung ) cây bóng mát đô thịz620074449630_4f39bc88765c11fa184491c75eebe896, cây lâm nghiệp, cây bụi , cây thảm viền ………….z690707083128_11c5e27479549808b32057e84e09bab5 z690707107377_ac67f6c7c822876d9111e69732be539c z690707060132_3ff1cb70f0c9604a011e41413f908001
và có rất nhiều loại cây giống mới , cây quý : giáng hương, phượng tím