Thông báo thay đổi địa điểm công ty

Công ty TNHH TMDV&XD

Ngọc Trang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

Ngày 15 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: chuyển văn phòng giao dịch

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác công ty

Công ty TNHH TM DV & XD Ngọc Trang  xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 25/07/2017 như sau:

Văn phòng giao dịch cũ:

Địa chỉ: cụm 2, xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch mới:

Địa chỉ: Cụm 8, xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Điện thoại:    02433 643 250

Hotline:         097 289 7575

Kể từ ngày 25/07/2017, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian sắp tới

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu công ty