cây xanh trồng tại ĐH FPT

Tầm quan trọng của cây xanh

Cây xanh có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ngày xưa thánh gióng dùng tre đánh giặc,ngày nay khi đất nước yên bình cây xanh có vai trò quan trọng trong nền công-nông nghiệp.   Đất nước ta đang trên đà đi lên công nghiệp hóa và hiện
Xem tiếp