Thi công cây xanh tại khu đô thị Kiến Hưng

sau 2 tháng nhận thi công  tại khu đô thị Kiến Hưng
màu xanh đã được tràn đầy trong khuân viênz711046219797_dd6246cd055b5462b0d187648a5b4e2c z713419991368_9d1835562d54fc113c6ea9255c94402e z711049356531_3947983d33f1c1e3d54aaed374f88941 z738708213586_d2bba96571317d0e7c9e6f2af25af606z751988102489_4e27679f032a244182aa93703a36ac0a