Thiết kế cảnh quan

Thiết kế cảnh quan       Thấu hiểu tầm quan trọng của cảnh quan trong cuộc sống của chúng ta cũng như mối tương quan mật thiết giữa cảnh quan và môi trường chung, Ngọc Trang đã đưa thiết kế trở thành một danh mục quan trọng trong thành phần công việc của mình.
Xem tiếp

Chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh

Chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh      Hiểu được nhu cầu của thị trường và nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì cây xanh cảnh quan, hiện tại Ngọc Trang đang cung cấp dịch vụ duy trì cây xanh (Chăm sóc, bảo dưỡng). Tùy thuộc tính chất từng công trình, dự
Xem tiếp