TÚI VẢI KHÔNG DỆT

1. Lợi ích vải không dệt (Túi vải không dệt trồng cây) với cây trồng Nếu được chọn lựa giữa mặc áo vải và áo nilong đứng ngoài trời bạn sẽ chọn loại nào? Nếu là cây xanh bạn nghĩ nó sẽ muốn mình được bao bọc bởi vải hay nilong? Chào mọi người, Cây
Xem tiếp