ctycayxanhngoctrang@gmail.com 024.33643250 0914906101

Dâm Bụt Đỏ lá lang

Danh mục:

Tên latin:
Họ(Familia):

Chi tiết sản phẩm

Cây Dâm Bụt Đỏ lá lang

bông bụt lá lang đỏDAM BUT LA LANGDAM BUT LA LANG

Tên phổ thông        : Bông Bụt đỏ lá lang, Dâm Bụt đỏ lá đốm

Đ biết thêm thông tin và mua sn phm, xin vui lòng liên h: ở đây

Bình luận
X