ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Dâm Bụt Đỏ lá lang

Danh mục:

Tên latin:
Họ(Familia):

Chi tiết sản phẩm

Cây Dâm Bụt Đỏ lá lang

bông bụt lá lang đỏDAM BUT LA LANGDAM BUT LA LANG

Tên phổ thông        : Bông Bụt đỏ lá lang, Dâm Bụt đỏ lá đốm

Đ biết thêm thông tin và mua sn phm, xin vui lòng liên h: ở đây

Bình luận
X