ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây nội thất

Showing 13–21 of 21 results

Đuốc lửa

Tên latin: Tillandsia imperialis
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Kè nhật

Tên latin: Licuala grandis
Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

Giá: Liên hệ

Lan ý

Tên latin: Spathiphyllum wallisii
Họ(Familia):Araceae (họ Ráy)

Giá: Liên hệ

Lưỡi mèo

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Ngũ gia bì lá đốm

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Phát tài để bàn

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Phát tài soắn

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Trầu bà leo

Tên latin:
Họ(Familia):

Giá: Liên hệ

Vạn Niên Thanh Rủ

Tên latin: Epipremnum aureum
Họ(Familia):Araceae (Họ Ráy)

Giá: Liên hệ

X