ctycayxanhngoctrang@gmail.com 04.33643250 0914906101

Cây nội thất

Đang hiển thị 1–12 / 21 kết quả

 • cau ngọc châm (2)

  Cau Ngọc châm

  Tên latin:
  Họ(Familia):Arecaceae (Họ Cau)

  Giá: Liên hệ

 • cây thiết mộc lan

  Cây Thiết Mộc Lan

  Tên latin: Dracaena fragrans.
  Họ(Familia):Dracaenaceae (Huyết dụ)

  Giá: Liên hệ

 • TRUC MAY

  Cây Trúc Mây

  Tên latin: Rhapis excelsa.
  Họ(Familia):Arecaceae (Cau).

  Giá: Liên hệ

 • trúc nhật

  Cây Trúc Nhật

  Tên latin: Dracaena surculosa punctulata
  Họ(Familia):Dracaenaceae (Bồng bồng)

  Giá: Liên hệ

 • duong-xi-me

  Dương Xỉ lá me

  Tên latin: Nephrolepis cordifolia
  Họ(Familia):Nephrolepidaceae (móng châu)

  Giá: Liên hệ

 • cây đa lan (2)

  Đa Lan

  Tên latin:
  Họ(Familia):Moraceae (Dâu Tằm)

  Giá: Liên hệ

 • đại đế đỏ

  Đại đế đỏ

  Tên latin: Philodendron imperial red
  Họ(Familia):Araceae (Ráy)

  Giá: Liên hệ

 • Đại đế vàng

  Đại đế vàng

  Tên latin:
  Họ(Familia):

  Giá: Liên hệ

 • đại đế xanh (1)

  Đại đế xanh

  Tên latin:
  Họ(Familia):

  Giá: Liên hệ

 • đại phú gia

  Đại phú gia

  Tên latin: Aglaoocma sp
  Họ(Familia):Araceae (họ Ráy)

  Giá: Liên hệ

 • CÂY ĐẠI TỨ LAN (3)

  Đại Tứ Lan

  Tên latin: Dracaena sanderiana
  Họ(Familia):Ruscaceae (Tóc tiên)

  Giá: Liên hệ

 • cây đồi mồi

  Đồi mồi

  Tên latin:
  Họ(Familia):

  Giá: Liên hệ