ctycayxanhngoctrang@gmail.com 02433.643.250 0355.68.67.68 - 097.289.7575

Cây giống

Showing 13–23 of 23 results

Nơi nhập dữ liệu

ỔI

Tên latin: Psidium guajava
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào Kim Nương)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

QUẾ

Tên latin: Cinnamomum verum
Họ(Familia):Lauraceae (Họ Long Não)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

ROI

Tên latin: Syzygium samarangense
Họ(Familia):Myrtaceae (Họ Đào kim nương)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sanh Si

Tên latin: Ficus benjamina L
Họ(Familia):Moraceae (Họ Dâu Tằm)

Giá: Liên hệ

Sao Đen

Tên latin: Hopea odorata
Họ(Familia):Dipterocarpaceae (Họ Dầu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

SẤU

Tên latin: Dracontomelon duperreanum
Họ(Familia):Anacardiaceae (Họ Đào Lộn Hột)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

Sưa Đỏ

Tên latin: Dalbergia Tonkinensis Prain
Họ(Familia):Fabaceae (Họ đậu)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

TRẦM HƯƠNG

Tên latin: Aquilaria crassna
Họ(Familia):Thymelaeaceae ( Họ Trầm)

Giá: Liên hệ

VỐI

VỐI

Tên latin: Cleistocalyx operculatus
Họ(Familia):thuộc họ Sim (Myrtaceae)

Giá: Liên hệ

VÚ SỮA

Tên latin: Chrysophyllum cainito
Họ(Familia):Sapotaceae (họ Hồng Xiêm)

Giá: Liên hệ

Nơi nhập dữ liệu

XÀ CỪ

Tên latin: Khaya senegalensis
Họ(Familia):Meliaceae (Họ Xoan)

Giá: Liên hệ

X